DRLJAČA

 
Zulfikar Zuko Džumhur
pisac i boem
1920 - 1989
. BROJ 1
elektronskog
izdanja revije
"MOSTOVI"
DOBRO NAM DOŠLI DRAGI ZEMLJACI,
A I ONI KOJI TO NISU!







L
A
Z
A
R

D
R
LJ
A
Č
A
NASLOVNICA   Redakcija   Istorijat Konjica   Fotografije   Arhiva   Smjestaj   Narudžbenica   Preuzimanje našeg linka   Kontakt   Linkovi

Da li ste zapazili našu
narudžbenicu?

LAZAR DRLJAČA
(1882-1970)


Medalja "Lazar Drljača"


Spomenik na grobu


Šantića vila
nekada...


...i sada


ŠANTIĆA VIL
U
sagradio je poglavar BiH Barun Benko 1902. god. Vilu je 1910. kupila porodica Šantić, a 1913. Aleksa, kojeg su vlasti protjerale iz Mostara zbog rodoljubive poezije. Tu je boravio oko pola godine. Poslije 1. sv. rata 1918. god. vilu kupuje Dom zdravlja iz Mostara, a poslije 2. sv. rata vilu je obnovilo Ministarstvo šuma BiH i smjestilo 6 kreveta. Godine 1960. u vilu je smješten akademski slikar Lazar Drljača.








 

Lazar Drljača rođen je u selu Buševići, zaseok Blatna, pored Une, 10.2.1881.god. Zemaljsku zanatsku školu u Sarajevu završava i zvanje bravara dobija 28.7.1900. god., građevinsku tehničku školu završio je 1905 / 6, poslije čega postaje student čuvene bečke Akademije za likovnu umjetnost, gdje je diplomirao u julu 1910. Dalje uči slikanje u Parizu (stiče poznanstvo sa Pikasom), izlaže u Rimu, Beču i Parizu, gdje stanuje sa Tinom Ujevićem i stiče poznanstvo sa Jovanom Bijelićem i Petrom Tiješićem, a 1914. odlazi u francusku mornaricu.
U Blatnu se vraća 1918. gdje živi do 1929. kada prelazi u Sarajevo, odakle je pravio izlete do Bradine, Konjica, Blagaja, Prenja, a 1939. izlazi na Borke. Tu nastavlja sa slikanjem, a izlaže u Sarajevu i Beogradu. (Od 1931. god. izjašnjava se kao bogumil).
Vlasti iz Kojica dodjeljuju mu dvije sobe u Šantića vili...

Umro je 13.7.1970. godine u konjičkoj bolnici, a sahranjen je 15.7. ispred Šantića vile. Spomenik mu je komad hrastovog stabla starog 90 godina. U posljednjem ratu vila je zapaljena, spomenik oštećen, a slike?
Najvrijednije knjige o Lazaru D
rljači su Lazar Drljača - zatočenik ljepote , Šefko Hodžić 1974., predgovor je napisao Zuko Džumhur, stamparija "Oslobođenje", izdavači skupštine opština Konjic i Mostar i knjiga Lazar Drljača – retrospektiva 1990. u izdanju Umjetničke galerije BiH, novembra 1990., gdje se nalazi 110 fotografija Lazinih ulja i crteža.
Tekst: Mirsad Čukle

 

Nazad na FOTOGRAFIJE

 

OBAVJESTITE PRIJATELJA O IZLASKU REVIJE "MOSTOVI"

E-mail prijatelja

Na vrh strane      

Webmaster

Copyright © 2007. "MOSTOVI"